מאמרים מקצועיים


הנחיות גידול

גיזום עצי נוי

  

דף מידע למגדלי אדמונית

  

דפון תקופתי למגדלי האדמונית בנגב אוג 2012

  

התגוננות מפני קרה בבתי צמיחה

  

ענפי קישוט ירוקים בחודשי הקיץ

  

דף הנחיות לגידול נוריות 2011-12


  
 

מחלות ומזיקים

2012 הדברת פגעי קרקע בענף הירקות והפרחים

 

אקריות צהובות - מזיק חדש בגידול ורדים בחממות

 

הדברת חלזונות בענפי קישוט ירוקים לייצוא

 

הצהבות בקצות העלים - שפיצים

 

מדריך שדה לזיהוי פגעים

 


השקייה ודישון

 

התאמת דשנים לשימוש במים מותפלים בחקלאות

 

אמצעים לחסכון במים בגינה

 

מבחן דשני יסוד הכוללים סידן מגניון וגופרית בגידולי פרחים המושקים במי התפלה 

 

ממשק השקיית מגינית במי קולחין מול שפירים

 

מערכות מחזור מים בחממות ורדים

 

שילוב דשן מבוקר שחרור עם הדשייה בגידול כלניות בקרקעות כבדות

 
 

כללי


עלון ענף הפרחים מאי 2012

 

עלון ענף הפרחים פב' 2012 

 

עלון ענף הפרחים נוב' 2011

 

תשומות עבודה בחקלאות לפי גידולים וסוגי עבודות