למען איכות הסביבה

  משתלת השתיל, כמשק חקלאי שצמח מעבודת האדמה, מכירה בחשיבות השמירה על ערכי הטבע והסביבה, ומיישמת ערכים אלו בכל ענפי הייצור והגידול השונים, באמצעים שונים כגון: הפרדת פסולת, מחזור חומרים שאינם מתכלים בטבע, וייצור שתילים אורגניים ללא כימיקלים.

יריעות החממה שהתבלו נמסרות לשימוש חוזר בתעשיית הפלסטיק, על מנת לסייע בצמצום השלכת חומר פלסטי שאיננו מתכלה בטבע ולחסכון בייצור חומר חדש.

אריזות קרטון המשמשות את המשתלה באגפים השונים, מרוכזות באחד ממיכלי המחזור הממוקמים במשתלה ונאספים על ידי תאגידי המחזור לשימוש חוזר בתעשיית הנייר

שאריות הכבול ממחלקת הייצור נאספות במיכל נפרד ונשלחות לחברות ייצור קומפוסט. 

כל שאר פסולת המשתלה – מפונית באופן מסודר לאתר הפסולת דודאים להטמנה מסודרת ושמירה על סביבה נקיה
אורגני
משתלת השתיל מגדלת ומשווקת תוצרת אורגנית על פי דרישות הלקוח תוך שמירה על כללים מחמירים על מנת לעמוד בתנאי התקן לשמירה על תוצרת איכותית ובריאה, נקייה מחומרים כימיים
משתלת השתיל שומרת על איכות הסביבה