תקנון החזרת מוצרים

 

צמחים ופרחים:

פרחים וצמחים מוגדרים בחוק הגנת הצרכן כ"מוצרים מתכלים" ולכן אין חובה לקבלם בחזרה במשתלה מרגע הרכישה.
עם זאת משתלת "השתיל" נותנת אפשרות החזרת צמחים/פרחים עד יומיים מיום הרכישה באמצעות החזרת הצמח
בכלי המקורי בצמוד לחשבונית קנייה. 
לא יינתן החזר כספי עבור צמח/פרח אשר נשתל בכד/עציץ אחר במשתלה או מחוצה לה.

אין אחריות על צמחים/פרחים מרגע הרכישה מהיותם "מוצרים מתכלים", ולכן לא תתקבלנה טענות כלשהן בנוגע לקליטת
הצמח/פרח באדמה/כלי גידול או אורך חיי הצמח (לרבות מקרה בודד מתוך רצף צמחים/פרחים שנקלטו כראוי)
כל הצמחים/פרחים הנמכרים במרכז הגינון הינם באיכות הגבוהה ביותר ברגע יציאתם מהמשתלה, ומרגע זה אין המשתלה
לוקחת אחריות על תוצאות הגידול בבית הלקוח.
במשתלת "השתיל" ניתן ייעוץ מקצועי על ידי מוכרנים של מחלקת מרכז הגינון, עם זאת אין משתלת "השתיל" לוקחת
אחריות על תוצאות הגידול בבית הלקוח עקב תנאים שאינם בשליטתנו, ייעוץ זה ניתן כהמלצה בלבד.

מוצרים משלימים לגינה:

תתקבל החזרת מוצרים משלימים לגינה אך ורק בתוך 14 יום מיום הרכישה וזאת בתנאי שלא נעשה בהם שימוש ואינם פגומים
ומלוכלכים בצמוד לאריזתם המקורית בתוספת חשבונית קנייה.

אפשרויות זיכוי:

1) החזר כספי יינתן אך ורק לזיכויים שערכם מעל 50 ₪, בקיזוז על פי חוק של 5% מערך הזיכוי או 100 ₪ (הנמוך מביניהם)
בגין דמי טיפול, בנוסף להורדת הנחות במידה והתקבלו.

2) במידה וערך הזיכוי קטן מ-50 ₪ יינתן זיכוי לקנייה חוזרת במשתלה, הלקוח יקבל שובר לרכישה חוזרת בקיזוז הנחה
וללא קיזוז דמי טיפול.

בכפוף לחוק הגנת הצרכן