קישורים שימושיים


  
תקליט ירקות -                   http://plants.moonsitesoftware.co.il

תחזית מזג האוויר -            http://www.ims.gov.il/IMS/All_Tahazit/homepage.htm 

שה"מ -                             http://www.shaham.moag.gov.il

משרד החקלאות -              http://www.moag.gov.il/agri 

השרותים להגנת הצומח -   http://www.ppis.moag.gov.il/ppis 

ארגון מגדלי הירקות-           http://www.yerakot.org.il

אגרונט -                            http://www.agronet.co.il

מכון וולקני -                       http://www.agri.gov.il/he/home/default.aspx

מו"פ צפון -                         http://www.mop-zafon.org.il

מו"פ דרום -                        http://www.mopdarom.org.il

מו"פ רמת נגב -                  http://www.moprn.org

מו"פ ערבה -                       http://www.arava.co.il/haklaut
  משתלת השתיל תדהר | משתלה | משתלות | שתילי ירקות | שתילי איכות