תקליט ירקות

תקליט הירקות ( מחירון ירקות ) הינו מחירון יומי המשתנה על פי היצע וביקוש של הירקות בשוק הסיטונאי ונמצא באחריות מועצת הצמחים.
תקליט הירקות מהווה מחירון רשמי מוסכם על כל חקלאי ישראל,  ומאפשר להם להעריך את שווי היבול שברשותם ולחזות את הרווחים הצפויים לעונה.
התקליט מתעדכן מדי יום ביומו באמצעות שליחי מועצת הצמחים המסיירים בין הסוחרים והחקלאים בשוק הסיטונאי בצריפין, ואוספים נתוני עסקאות בזמן אמת בין החקלאים לסוחרים וקנייני הרשתות הגדולות, ועל ידי כך  נותן הערכה להיצע והביקוש של הגידולים הנבחרים המתבטא בירידות ועליות מחירים בהתאמה.


לצפייה בתקליט הירקות  - לחץ כאן

משתלת השתיל תדהר | חקלאים | משתלות | משתלה | השתיל | שתילי ירקות | משתלת השתיל