משתלת השתיל תדהר | משתלה | משתלות | משתלות בדרום
משתלת השתיל תדהר | משתלה | משתלות | משתלות בדרום | השתיל
משתלת השתיל תדהר | משתלה | משתלות | משתלות בדרום | השתיל
.
hashtil tidhar nursery | vegetable seedlings | sowing | transplant | nursery
hashtil tidhar nursery | nurseries | nursery | nurseries on the Negev | landscape contractor
garden center at hashtil nursery | gardeners | garden | garden tools | trees | bushes

Welcome to Hashtil Nursery Website! in this site you can view the impressive capabilities of the nursery in growing quality seedlings for the proffesional farmer, flowers for the amateur and proffesional gardener alike, keep up to date what is happening in the nursery, and hear about new products added every week at the Garden Center - located in the nursery.
 

    


Hashtil (Tidhar) Nursery - a nursery specializing in producing vegetable seedlings, flowers, and spices, with an emphasis on quality seedlings and high level of customer service. Many efforts are made at the nursery to continuously improve the quality of growth in all areas such as the level of raw materials, sanitation, treatments, fertilizing and irrigation, in order to provide farmers a healthy and durable seedlings, which can yield crops. Nursery services are provided throughout the country using a delivery service that provides fast and flexible response to customer requirements. All information provided on the site is only a recommendation. Use of the website is subject to the Terms Of Use. all rights reserved to Hashtil (Tidhar) Nursery Ltd.